Svet-Stranek.cz
BLL model

SG-38 Schulgleiter /ŠK-38 Komár - Gondola:Létající legendy

SG-38 Schulgleiter /ŠK-38 Komár - Gondola

Stavebnice legendárního kluzáku o rozpětí 2600mm. Měřítko 1:4.

Stavebnice jsou v prodeji.
Kits are for sale.


Ceny -v sekci:  Prodej/sale

U této stavebnice neplatíte poštovné.


Rozpětí  2600mm
Délka 1600mm
Váha 3400-3800g
Plocha křídel 104dm


Model vyniká stabilním pomalým letem. Je možné létat na svahu,vlekat nebo použít motor.naviják.


The model glider flies slow stable flight. The low weight is gliding.
  excellent. It is possible to fly on a slope or trailer towed model. Is possible also use a winch
.

1. varianta

Stavebnice obsahuje :
 Podrobné stavební plány 1:1, fotopostup stavby, veškeré díly pro celé letadlo vyřezané laserem.
Planžetu- imitace kování vyfrézované ze sklotextilu.
Páky z letecké překližky
Kladky 6ks z duralu.
20m ocelového lanka 0,6 potaženého nylonem.
Nosníky  pro zadní část trupu balsové a smrkové.
Panty.
Vydličky a další drobnou bižuterii.
Nařezané lišty pro přistávací lyži.
Smrkové nosníky pro stavbu trupu-gondoly.


Stavebnice neobsahuje balsu pro potah křídel a  smrkové nosníky pro křídla,balsu pro ocasní plochy,potahový materiál.

Doba dodání cca 3-4dny.

2.varianta

Stavebnice je dodána kompletní z  materiálem k dokončení celého modelu. 
Veškerá bižuterie a vlečný háček
Stavebnice neobsahuje potahový materiál.

Doba k dodání cca týden.Zde je náhled popisu stavebnice:

SG-38Schulgleiter


RC stavebnice legendárního školního kluzáku


Děkujeme Vám za zakoupení tétostavebnice.

Kluzák je určen pro létání vaerovleku,na svahu nebo starty pomocí navijáku.

Stavebnice je určena pro zkušené modeláře a vyžaduje základní modelářské postupy a techniky stavby. Pro stavbu jsou doporučena modelářská disperzní lepidla např. Patex, Ponal a vteřinové lepidlo střední hustoty. Pro pevnostní spoje je doporučené Epoxydové lepidlo.

Většina hlavních dílů je vyřezána laserem.Tyto díly je dobré lehce očistit jemným smirkovým papírem aby spoje byly kvalitní. Pracujte pokud možno přesně a dbejte na čistotu lepení.Pro konečné moření a barvení modeluje to důležité.

Pro stavbu je vhodné mít k dispozici rovnou dřevěnou  desku,stůl apd. .Pro potažení trupu i křídel je určena balsa , také je možné kluzák potáhnouti tenkou překližkou 0,6. (Není součástí stavebnice). Kluzák je předurčen pro různá maketová vylepšení.Doporučujeme šetřit váhou na ocasních plochách. Váha modelu by se měla pohybovat cca 3400-3800g.

Během stavby trupu kontrolujte úhel náběhu křídel který je 2-3 stupně.

Stavebnice obsahuje číselný seznam jednotlivých dílů a 3archy stavebního plánu.Je potřeba dle plánu některé díly upravit (vybrousit úkosy,začistit hrany)

Pro osazení modelu jsou určena serva standartní velikosti např. Hitec 322, 422 a podobné.Pro kabely od serv křidélek je k protažení určen kanálek uvnitř hlavní stojiny trupu.

Pro možnost vlekání je potřeba zabudovat vlečný háček.Přední část trupu je nutnév místě háčku zesílit.Pro funkci háčku je doporučené servo standartní velikosti o tahu min.5kg.

Stavebnice neobsahuje potahový materiál. Vhodný je Vlies, nebo maketový Solartex ,Oratex, nebo jiné folie imitující plátěný povrch.

Pro létání doporučujeme nastavit diferenciaci křidélek. Dále je možné nastavení mix u křidéleka směrovky. Na křídelkách během jejich stavby nastavte negativy8-10mm.

Letové vlastnosti kluzáku jsou shodnés velkou předlohou.Jednalo se o školní kluzák o poměru klouzavosti 1/10. Není to typ pro termické létání.

Zbarvení: Jednalo se o celodřevěnou stavbu,proto většina kluzáku byla v barvě mořeného dřeva a barvě lakovaného plátna.Bylo plno individuálních odchylek jak ve stavbě a konstrukci jednotlivých kluzáků,které byly např.stavěny svépomocí na letištích a aeroklubech.

Doufáme že se Vám stavebnice zalíbí a zaplní Vám místo ve Vašem „hangáru“


BLL model

Slunečná163

Rokycany Borek

33701 Tel 777654894 mail: bllmodel@seznam.czSG-38Schulgleiter

The legendary School Glider RC assembly kit


The glider is designed for flying intow, from a slope or for winch launches.

The kit is designed for experiencedmodelers and requires basic modeling and assembly techniques. It isrecommended to use dispersion adhesives for assembly, for examplePattex, Ponal or superglue of medium density. Epoxy glue isrecommended for the strength joints.

Most of the major parts are lasercut.Such parts should be lightly cleaned with fine sandpaper to ensuregood joints. Work as precise as possible and aim for clean gluing. Itis important for final staining and dyeing of the model.

For assembling it is advisable to use astraight piece of wood, a table etc. The product is not a completemodel; it is intended for additional improvements and finalization.Balsa can be used for coating, it is also possible to coat the gliderwith thin 0.6 cm plywood (not included in the kit).

When assembling the hull, keep checkingthe angle of attack of the wings that should be 2-3 degrees.

The kit contains a numerical list ofparts and 3 blueprint sheets.

Some parts require to be modifiedaccording to the blueprints (grind chamfers, degrease edges).

To complete the model, standard sizeservos are required, for example Hitec 322, 422 and the like.

There is a channel within the main hullstalk for stretching cables from the aileron servos.

For towing, a tow hook needs to beinstalled. The front part of the hull must be reinforced for thehook. To ensure the hook operation, a standard size servo of aminimum thrust of 5 kg is recommended.

The coating material is not included inthe kit. Suitable materials are Solartex, Oratex or other foilsimitating cloth surface.

For flying, we recommend to set theaileron differential. It is also possible to set the mix of aileronsand the rudder. During assembly, set 8-10 mm anhedral on theailerons.

The glider model’s flightcharacteristics are similar to those of the original. That was aschool glider with a glide ratio of 1:10. It was not intended forthermal gliding.

Coloring: It was an all-woodconstruction, so most of the gliders were in the color of stainedwood and painted canvas. There was a lot of variations in both theframe and design of individual gliders, some of them being built byenthusiasts in airfields and flying clubs.

We hope that you will like the kit andit will take its place in your “hangar”.

návštěvníků stránky
celkem341 274
tento týden636
dnes49